KOTTAR POLICE STATION

View Police Station
Mother Village Hamlets
1. VASIVEESWARAM

1.    THERAIKAIPUDHUR

2.    VADIVEESWARAM

3.    KOTTAR

4.    ELAGARAM

5.    EDALAKUDI

6.    ASZHAD NAGAR

7.    SARAKALVILAI

8.    VATTAVILAI

9.    MARAVANKUDIERUPPU

10.    PATHALVILAI

11.    GANESHAPURAM

12.    CHIDHAMBARA NAGAR

13.    VADALIVILAI

14.    VALTHIYANATHAPURAM

15.    PERIYAVILAI

16.    KEEZHA RAMANPUDHUR

17.    RAMANARMAPURAM

18.    BEECH ROAD

19.    KARIYAMANICKAPURAM